Tag: produkty chemiczne

Kody kolorów do przechowywania chemikaliów

Izolowanie, oddzielanie i oczyszczanie substancji to podstawowe zadania w świecie praktyk chemicznych. Oddzielenie i przechowywanie produktów chemicznych odbywa się zwykle za pomocą kolorów, które...

Ile jest rodzajów reakcji chemicznych?

Istnieje wiele sposobów katalogowania reakcji chemicznych . Tutaj zasadniczo opisano dwie formy klasyfikacji: według kryteriów wskazujących na rodzaj wymienianej cząstki oraz według rodzaju zachodzącej...