Tag: problemy z gazem

Definicja i przykłady połączonego prawa gazu doskonałego

Połączone prawo gazu doskonałego to równanie matematyczne, które wiąże ciśnienie, temperaturę, objętość i liczbę moli gazu doskonałego , gdy przechodzi on zmianę stanu...

Jak korzystać ze wzoru na prawo Boyle’a dla gazów doskonałych

Prawo Boyle'a to prawo proporcjonalności opisujące zależność między ciśnieniem a objętością, gdy ustalona ilość gazu doskonałego podlega zmianom stanu przy zachowaniu stałej temperatury. Zgodnie...