Tag: Problemy osobiste

wyobraźnia socjologiczna

Charles Wright Mills zdefiniował wyobraźnię socjologiczną jako „świadomość związku między osobistym doświadczeniem a szerszym społeczeństwem”. Z tej definicji wyobraźnia socjologiczna jest uważana za sposób...