Tag: hydrosfera

Jakie są 4 sfery Ziemi?

Termin „atmosfera” pochodzi od greckiego ἀτμός lub atmós , co oznacza „parę” i σφαῖρα lub sphaira , co oznacza „kulę”. ...