Tag: Długość fali

Obliczanie długości fali światła z częstotliwości

Światło to fala elektromagnetyczna, która może być postrzegana przez ludzkie oko. Znajduje się mniej więcej w środku widma elektromagnetycznego. Poprzedzają ją mikrofale, fale radiowe...

Co to jest wzór Rydberga i jak się go stosuje?

Pierwiastek, w którym w stanie gazowym następuje wyładowanie elektryczne lub który tworzy płomień, emituje promieniowanie elektromagnetyczne w postaci światła, niezależnie od tego, czy jest...

Definicja angstremów w fizyce i chemii

Angstrem jest jednostką długości równą jednej dziesięciomiliardowej metra , czyli odpowiada długości jednego metra podzielonej przez dziesięć miliardów. Liczbowo jest to 0,0000000001 m, czyli...