Tag: diagram fazowy

Definicja diagramu fazowego

Diagram fazowy jest graficzną reprezentacją różnych stanów równowagi termodynamicznej układu w różnych warunkach. Ten rodzaj wykresu pozwala nam między innymi przewidzieć fazy występujące w...

Jak wykorzystać równanie Clausiusa-Clapeyrona do przewidywania prężności pary

Równanie Clausiusa-Clapeyrona opisuje przejście między fazami dwóch stanów skupienia tej samej substancji. Tak jest w przypadku wody i przejść między jej różnymi stanami, jak...