Co to jest właściwość intensywna? Definicja i przykłady

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Istnieją dwa rodzaje intensywnych właściwości, ogólne i charakterystyczne. Właściwości ogólne mogą być wspólne dla kilku substancji, podczas gdy właściwości charakterystyczne są specyficzne dla każdej substancji i służą do jej identyfikacji.

Przykłady właściwości intensywnych

  • gęstość . Odnosi masę i objętość ciała (m/V) i wskazuje ilość materii (masę), jaką ciało ma na każdą jednostkę objętości.
  • Ciepło właściwe . Wskazuje zdolność, z jaką substancja wymienia ciepło z otoczeniem.
  • temperatura . Wielkość fizyczna, która wskazuje energię wewnętrzną substancji lub, bardziej ogólnie, układu termodynamicznego.
  • twardość . Zdolność substancji stałej do przeciwstawiania się deformacji lub ścieraniu jej powierzchni.
  • punkt wrzenia . Temperatura, w której substancja przechodzi ze stanu ciekłego w stan gazowy.
  • koncentracja . Stosunek substancji rozpuszczonej do rozpuszczalnika w roztworze chemicznym.
-Reklama-

mm
Emilio Vadillo (MEd)
(Licenciado en Ciencias, Master en Educación) - COORDINADOR EDITORIAL. Autor y editor de libros de texto. Editor (papel y digital). Divulgador científico.

Artículos relacionados