Czym jest chów wsobny i jakie są jego konsekwencje?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Ta genetyczna kombinacja, która powoduje chów wsobny, może powodować różne zaburzenia i defekty. Niektóre z najczęstszych to:

 • Niższa płodność.
 • Niższy wskaźnik urodzeń.
 • Wyższa śmiertelność niemowląt.
 • Zmniejszenie rozmiarów dorosłego osobnika.
 • Zmniejszona odpowiedź immunologiczna.
 • Zwiększone ryzyko chorób układu krążenia.
 • Zwiększona asymetria twarzy.
 • Zwiększone ryzyko problemów genetycznych.
 • Choroby takie jak ślepota, schizofrenia, wady rozwojowe, cukrzyca noworodków i wrodzone wady serca.

Inne negatywne skutki chowu wsobnego

Różnorodność genetyczna jest ważna dla istnienia i przetrwania gatunku w otaczającym go środowisku. Nie tylko pomaga temu gatunkowi radzić sobie i dostosowywać się do zmian środowiskowych, ale także pozwala mu mieć większą sprawność biologiczną. Sprawność biologiczna to zdolność do rozmnażania się z przekazaniem odpowiedniej proporcji genów swojemu potomstwu.

W chowie wsobnym sprawność osobnika jest obniżona, a ta negatywna cecha (zmniejszona sprawność) może z kolei zostać przekazana nowym pokoleniom.

Pozytywne aspekty chowu wsobnego

Chociaż nie ma wielu badań na temat chowu wsobnego u ludzi, opublikowano, że małżeństwa między dalekimi krewnymi zwykle rodzą więcej dzieci niż pary, które nie są w żaden sposób spokrewnione. Jednak danych tych nie skontrastowano ani nie uzupełniono innymi badaniami nad zdolnościami biologicznymi powstałych populacji.

Inną korzyść z chowu wsobnego można dostrzec w selektywnej hodowli zwierząt. Krzyżowanie przeprowadza się między zwierzętami, które mają te same cechy genetyczne w celu zachowania pewnych cech lub czystości rasy.

Jednak w naturze zwierzęta unikają chowu wsobnego. Są jednak wyjątki, takie jak mangusta, która łączy się w pary z rodzeństwem lub ojcem. Również muszka owocowa, która zwykle rozmnaża się ze swoimi braćmi. 

Bibliografia

 • Lisker, R.; Grether González, P.; Zentella Dehesa, A. Wprowadzenie do genetyki człowieka. (2014, wydanie 3). Hiszpania. Od redakcji Nowoczesny podręcznik.
 • Chandar, N.; Viselli, SM Biologia molekularna i komórkowa. (2018, wydanie 2). Hiszpania. LWW.
 • Fester Kratz, R.; Rae Siegfried, D. Biologia dla bystrzaków . (2014). Hiszpania. Dla manekinów.
-Reklama-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados