Proste zasady zaokrąglania liczb

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


W codziennych obliczeniach często spotyka się duże liczby ; liczby wielocyfrowe, czasami nieskończenie długie i nie ma sensu się nad nimi zastanawiać. Zobaczmy, jak szybko i bezbłędnie zaokrąglać liczby.

Przede wszystkim należy zdefiniować pojęcie „cyfry zaokrąglającej”. W przypadku liczb całkowitych zaokrąglenie zostanie wykonane w cyfrach licząc od prawej strony liczby; to znaczy cyfry odpowiadające jednostkom, dziesiątkom lub setkom. Jeśli chcemy zaokrąglić do dziesięciu, oznacza to, że jednostki nie mają znaczenia, więc zaokrąglona będzie druga cyfra od prawej, czyli będzie to cyfra zaokrąglająca. W przypadku zaokrąglenia do części setnych, interesująca będzie trzecia cyfra licząc od prawej strony liczby. Ale najpierw musisz określić, którą cyfrę zaokrąglić, a następnie zidentyfikować ją w liczbie.

Podstawową zasadą zaokrąglania jest to, że jeżeli cyfra po prawej stronie zaokrąglonej cyfry przyjmuje dowolną wartość z przedziału od 0 do 4, to cyfra zaokrąglania nie ulega zmianie. Z drugiej strony, jeśli przyjmuje jakąkolwiek wartość z przedziału od 5 do 9, cyfra zaokrąglenia jest zwiększana o jedną jednostkę.

W przypadku liczb dziesiętnych należy najpierw określić cyfrę, która ma zostać zaokrąglona; Robimy to, licząc po prawej stronie przecinka dziesiętnego, jeśli chcemy zdefiniować cyfry znaczące, lub po lewej stronie, jeśli liczba dziesiętna jest przekształcana na liczbę całkowitą. A potem ta sama zasada obowiązuje dla następnej cyfry. W przypadku liczby pi figury prezentacji artykułu, jeżeli interesują nas tylko trzy cyfry znaczące, to odlicza się trzy miejsca na prawo od przecinka dziesiętnego i uzyskuje się liczbę 1. Stosując zasadę zaokrąglania, ponieważ liczba jest 5 Następnie cyfrę do zaokrąglenia należy zwiększyć o jedną jednostkę, a zaokrąglona wartość liczby pi wynosi 3,142. Jeśli interesuje nas tylko pierwsza cyfra, czyli przybliżenie jej do liczby całkowitej, musimy zaokrąglić liczbę 3, która, po której następuje liczba 1, nie zmienia się.

Spójrzmy na inny przykład. Masz numer 685 374. Jeśli chcesz zaokrąglić do setek, cyfrą zaokrąglenia jest trzecia na lewo od przecinka dziesiętnego, czyli liczba 6. Aby zaokrąglić, musisz określić następną cyfrę, którą w tym przypadku jest 8. Ponieważ 8 to między 5 a 9 do zaokrąglenia należy dodać jedną jednostkę, a liczba zaokrąglona do stu wynosi 700. W przypadku zaokrąglenia do tysiąca, czyli czterech cyfr po lewej stronie przecinka, jest to zauważyliśmy, że nie mamy żadnej liczby, więc dodajemy cyfrę 0. Ponieważ 6 jest między 5 a 9, musimy dodać jednostkę do zaokrąglonej cyfry, a zaokrąglona liczba to 1000. Gdybyśmy interesowali się tylko liczbą z cyfra znacząca, to znaczy z jedną cyfrą po przecinku, cyfrę zaokrąglenia identyfikujemy licząc jedną pozycję po prawej stronie przecinka dziesiętnego; 3. Stosując zasadę zaokrąglania, dana liczba zaokrąglona do jednej cyfry znaczącej wynosi 685,4.

W codziennej aplikacji, aby szybko obliczyć napiwek, który chcielibyśmy zostawić płacąc rachunek w barze, można go oszacować na 10% wartości naszej konsumpcji. Możesz szybko zaokrąglić konsumpcję i podzielić ją przez 10. Jeśli płacisz za konsumpcję w wysokości 37,55 USD, zaokrąglenie ostatniej cyfry daje wartość 40 USD, a zatem napiwek wyniesie 4 USD.

Fontanna

Arias Cabezas, Jose Maria, Maza Saez, Ildefonso. Arytmetyka i algebra . W Carmona Rodríguez, Manuel, Díaz Fernández, Francisco Javier, wyd. Matematyka 1. Bruño Editorial Group, Limited Company, Madryt, 2008.

-Reklama-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados

zmienne zależne