Jak korzystać z funkcji TEST.Z w programie Excel

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


W ramach statystyki wnioskowania konieczne jest przeprowadzanie tzw. testowania hipotez; W tym celu dostępnych jest wiele programów do zarządzania danymi, takich jak SPSS, SAS, SVIVO, a także szeroko stosowany Microsoft Excel. W programie Excel funkcja TEST.Z określa prawdopodobieństwo, że średnia próbki jest większa niż średnia obserwacji w zbiorze danych.

Składnia funkcji ZTEST

Składnia funkcji musi zawierać następujące elementy:

 • Macierz: odnosi się do zakresu danych, z którymi należy zweryfikować x.
 • x: odnosi się do wartości do sprawdzenia.
 • Sigma: Ta wartość jest opcjonalna, odnosi się do odchylenia standardowego populacji. jeśli nie jest ustawiona, funkcja użyje odchylenia standardowego próbki.
 • Składnia jest następująca: TEST.ZN(macierz;x;[sigma])

Przykład użycia

Dzięki poniższym danym możemy zobaczyć, jak zachowuje się funkcja ZTEST. Z prostą próbą losową z populacji o rozkładzie normalnym, średnia nieznana i odchylenie standardowe 3.

 • Dane: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 10, 12.

Przy istotności 10% przechodzimy następnie do testowania hipotezy, że dane z próby pochodzą z populacji o średniej większej niż 5. Z takim rozumowaniem przedstawia się następujące hipotezy:

 • H0  :  μ = 5
 • Ha  : μ  > 5

Korzystając z funkcji TEST.Z, wartość p znajduje się w następujący sposób:

Dane wprowadza się w kolumnie Excela (od A1 do A9), w innej komórce wpisuje się TEST.Z (A1: A9,5,3). W rezultacie otrzymamy 0,41207. Ponieważ p przekracza 10%, nie odrzucamy hipotezy zerowej.

ważne uwagi

Jeśli argument tablica jest pusty, funkcja zwraca błąd #N/D.

Gdy sigma nie jest pominięta, funkcja jest obliczana w następujący sposób: TEST.Z(  macierz,x,sigma  ) = 1-  RDist.NORM((Średnia(macierz)-x  ) / (sigma/√n),PRAWDA) .

Funkcja TEST.Z reprezentuje prawdopodobieństwo, że średnia jest większa niż obserwowana wartość.

Aby obliczyć dwustronne prawdopodobieństwo, że próbka jest dalej od x niż od średniej niż od średniej za pomocą następującego wzoru:

=2 * MIN(TEST.ZN(macierz;x;sigma); 1 – TEST.ZN(macierz;x;sigma)).

Przykłady formuł

Z następującymi danymi w kolumnie otrzymasz różne wyniki zgodnie z podanymi powyżej wzorami:

Dane: 3, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 2, 1, 9. (z komórki A1 do A11)

 • Formuła: =TEST.ZN(A2:A11;4) Wynik: 0,090574
 • Formuła: =2 * MIN(TEST.ZN(A2:A11,4); 1 – TEST.ZN(A2:A11,4)) Wynik: 0,181148
 • Formuła: =TEST.ZN(A2:A11;6) Wynik: 0,863043
 • Formuła: =2 * MIN(TEST.ZN(A2:A11,6); 1 – TEST.ZN(A2:A11,6)) Wynik: 0,273913

Bibliografia

Microsoft (s/f). Funkcja TEST.Z. Dostępne pod adresem: https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-prueba-z-d633d5a3-2031-4614-a016-92180ad82bee

Parrado, F. (2016). Funkcja TEST.Z Excel 2013. Dostępna pod adresem: https://youtu.be/Yf8OpYnXJOA

-Reklama-

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados

zmienne zależne