Źródła pierwotne i wtórne: ich znaczenie w historii

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Są to również źródła pierwotne:

 • rękopisy
 • monety
 • Karty
 • obrazy
 • Wspomnienia
 • wywiady
 • Nagrania audio lub wideo
 • Aktualności
 • Czasopisma
 • Przedmioty takie jak meble lub ubrania

Co to są źródła wtórne

Źródła wtórne powstają ze źródeł pierwotnych. Podstawowe informacje są pozyskiwane bezpośrednio ze zdarzeń. Następnie jest to porządkowane, informacje, które nie są przydatne, są odrzucane i wykorzystywane są te, które są istotne. Proces ten prowadzi do powstania źródeł wtórnych. Można zatem powiedzieć, że źródła wtórne to informacje, które zostały już w jakiś sposób przetworzone . Pozwala to na poznanie faktów lub zjawisk na podstawie zebranych danych. Wtórnymi źródłami informacji mogą być publikowane dokumenty i komentarze do określonej pracy. Źródła te znacznie ułatwiają poszukiwania, ponieważ pozwalają uzyskać informacje dotyczące konkretnego problemu lub zagadnienia.

Przykłady źródeł wtórnych

Niektóre przykłady źródeł wtórnych to:

 • Książki historyczne
 • Podręczniki
 • książki non-fiction
 • Biografie i autobiografie
 • Komentarze i krytyka

Co to są źródła trzeciorzędne

Źródła trzeciorzędne to przewodniki lub odniesienia , które mogą być zarówno fizyczne, jak i wirtualne. Charakteryzują się tym, że zawierają informacje ze źródeł wtórnych. Źródła te ułatwiają kontrolę i dostęp do informacji.

Cała wiedza wymaga wsparcia w jakimś źródle danych, pierwotnym lub wtórnym. Jak wspomniano powyżej, źródła pierwotne to niepublikowane fakty, które nie przeszły żadnego procesu. Źródła wtórne są najczęściej używane, ponieważ dotyczą konkretnych informacji, które zostały już przetworzone i koncentrują się na danych, datach, liczbach, wydarzeniach. Oznacza to, że ktoś już zebrał pierwotne źródła do własnych badań lub projektu i sporządził na ich temat raport, dając początek źródłu wtórnemu. Wreszcie źródła trzeciorzędne zbierają informacje ze źródeł wtórnych.

Przykłady źródeł trzeciorzędowych

Niektóre przykłady źródeł trzeciorzędnych to:

 • bibliografie
 • streszczenia
 • terminy
 • Słowniki
 • Instrukcje

Znaczenie zaufanego źródła

Najważniejszą cechą źródła informacji jest jego wiarygodność . Innymi słowy, że Twoje dane są prawdziwe i że istnieją dowody na ich poparcie. Jedną z głównych funkcji historyka lub dziennikarza, który chce opowiedzieć historię, jest przestudiowanie szeregu źródeł i ocena, które z nich są wiarygodne, które zostały zmodyfikowane lub które zawierają błędy. Ponadto należy szukać jak najbardziej zgodnych z prawdą treści, ponieważ jest to najlepsza opcja do odtworzenia faktów.

Szanse, że źródło jest niewiarygodne, są wysokie, dlatego każde źródło powinno zostać dokładnie zbadane. Z reguły w badaniach dogłębnych wykorzystuje się zwykle źródła pierwotne. Można z nich wyciągnąć wnioski bez konieczności korzystania ze źródeł wtórnych. Podobnie bardzo przydatne może być również źródło wtórne opracowane przez eksperta. Na przykład, jeśli chcesz szybko i skutecznie dowiedzieć się więcej o określonym okresie lub wydarzeniu, wybór dobrego źródła wtórnego może być doskonałą alternatywą. Większość wydarzeń historycznych jest zapisywana jako narzędzia edukacyjne. W tym celu na ogół stosuje się źródła wtórne i niektóre źródła pierwotne.

Podczas pracy ze źródłami informacji niezbędne jest zidentyfikowanie właściwych źródeł w celu zachowania dokładności oraz zapewnienia dokładności, spójności i wiarygodności informacji.

Bibliografia

-Reklama-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados