Teoria psychodynamiczna: podejścia i przykłady

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Obecnie myśl lub podejście psychodynamiczne obejmuje różne koncepcje:

 • Większość życia psychicznego jest nieświadoma, co oznacza, że ​​ludzie często nie są świadomi swoich motywacji, myśli i uczuć.
 • Osoby mogą doświadczać sprzecznych myśli i uczuć w stosunku do osoby lub sytuacji, ponieważ reakcje psychiczne występują niezależnie, ale jednocześnie.
 • Osobowość zaczyna kształtować się we wczesnym dzieciństwie i nadal jest kształtowana przez doświadczenia z dzieciństwa aż do dorosłości. Ma to ogromny wpływ na relacje społeczne.
 • Interakcje społeczne ludzi zależą od ich mentalnej wiedzy o sobie, innych i ich relacjach.
 • Rozwój osobowości obejmuje regulację popędów seksualnych, popędów agresji oraz tworzenie i utrzymywanie relacji funkcjonalnych.
 • Osoba ma tendencję do postrzegania nowego związku na podstawie swoich poprzednich związków. Jest to znane jako „przeniesienie” i pozwala na dokładne lub wnioskowanie na temat nowego związku na podstawie twoich przeszłych doświadczeń.

Przykłady teorii psychodynamicznych

Oto niektóre z najistotniejszych współczesnych teorii psychodynamicznych:

 • Teoria analityczna Junga – wprowadza koncepcje archetypów i koncentruje się na rozwoju osobowości.
 • Indywidualna teoria Adlera : podkreśla się indywidualność człowieka i jego wolną wolę.
 • Teoria interpersonalna Sullivana : relacje międzyludzkie wpływają na strukturę psychiczną.
 • Teoria relacji z obiektem : utrzymuje, że ludzie odnoszą się do środowiska zgodnie z powiązaniem zbudowanym między podmiotem a przedmiotem, gdzie ważna jest nieświadoma fantazja generowana przez przedmiot.
 • Terapia oparta na mentalizacji Batemana i Fonagy’ego : promuje mentalizację i zrozumienie emocji własnych i innych.
 • Teoria krótkiej psychoterapii dynamicznej : ma jasny cel leczenia i wyróżnia się zwięzłością.

Argumenty za i przeciw teorii psychodynamicznej

Głównym argumentem przeciwko tej teorii jest to, że bagatelizuje ona świadomą wolną wolę człowieka. Podkreśla nieświadomość i utrzymuje, w pewnym sensie, że zachowanie jest z góry określone przez doświadczenia z dzieciństwa. Co więcej, niektórzy eksperci uważają teorię psychodynamiczną za prawie niemożliwą do udowodnienia, ponieważ nie ma empirycznego sposobu zbadania nieświadomego umysłu.

Jednak teoria psychodynamiczna nadal cieszy się dużym znaczeniem we współczesnej psychologii. Po pierwsze dlatego, że wyjaśnia ogromny wpływ dzieciństwa na osobowość i zdrowie psychiczne dorosłych. Po drugie, ponieważ bada i analizuje impulsy, które motywują nasze zachowanie.

Bibliografia

 • Vallvé, C. Terapie psychodynamiczne I: Ocena badań nad skutecznością psychoanalizy. (2014). Hiszpania. Hiszpański redakcja akademicka.
 • Guimón, J. Ćwierć wieku psychiatrii psychodynamicznej. (2015). Hiszpania. Redakcja Eneida.
 • Samaniego, I. Wprowadzenie do teorii psychodynamicznych. (2015). Hiszpania. Wersja Kindle.
-Reklama-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados