Israel Parada (Licentiate,Professor ULA)

(Licenciado en Química) - AUTOR. Profesor universitario de Química. Divulgador científico.

Na czym polega błąd logiczny znany jako „dicto simpliciter”?

Błąd logiczny dicto simpliciter lub pełniej dicto simpliciter ad dictum secundum quid polega na stosowaniu ogólnych wniosków lub reguł do konkretnych przypadków, w których...

Obliczanie obwodu koła

Okrąg to płaska figura geometryczna, na którą składają się wszystkie punkty znajdujące się w tej samej odległości od innego punktu, zwanego środkiem, a także...

Postać przecięcia z nachyleniem równania liniowego

Postać przecięcia z nachyleniem równania pierwszego stopnia jest sposobem wyrażenia tego równania w postaci równania linii prostej . Innymi słowy, jest wyrażona w tej...

Różnice między ekstrapolacją a interpolacją

Podczas przeprowadzania różnych rodzajów obliczeń, czy to w nauce, czy inżynierii, bardzo często odwołujemy się do danych eksperymentalnych, które znajdujemy uporządkowane w różnych tabelach....

Jaka jest różnica między wariancją a odchyleniem standardowym?

Wariancja i odchylenie standardowe to dwa terminy o ogromnym znaczeniu, zarówno w statystyce, jak i we wszystkich gałęziach nauki i inżynierii. Oba są miarami...

Jak obliczyć wartość oczekiwaną w ruletce

W prawdopodobieństwie oczekiwana wartość zmiennej losowej odnosi się do średniej wartości dużej liczby wystąpień zmiennej . Obliczana jest jako średnia ważona wszystkich możliwych wartości...

Jak obliczyć wartość oczekiwaną lub oczekiwanie matematyczne

W matematyce wartość oczekiwana , znana również jako wartość oczekiwana , jest długoterminową średnią wartości zmiennej losowej. W pewnym sensie odpowiada wartości zmiennej losowej,...

Jak korzystać z tabeli liczb losowych

Tablice liczb losowych to tablice zawierające całkowicie nieuporządkowany ciąg cyfr od 0 do 9; to znaczy jest to długa sekwencja liczb, która nie podlega...

Jakie są możliwe wyniki rzutu trzema kośćmi jednocześnie?

Rzucanie monetami i kostkami lub ślepe wyjmowanie piłek z pudełka to jedne z najprostszych eksperymentów, które możemy przeprowadzić, aby sprawdzić nasze zrozumienie różnych koncepcji...

Reguły dodawania w rachunku prawdopodobieństwa i statystyce

Reguły dodawania w prawdopodobieństwie i statystyce odnoszą się do różnych sposobów łączenia znanych prawdopodobieństw dwóch lub więcej różnych zdarzeń w celu określenia prawdopodobieństwa nowych...

Reguła mnożenia dla niezależnych zdarzeń

Istnieje wiele sytuacji, w których jesteśmy zainteresowani znalezieniem prawdopodobieństwa wystąpienia dwóch zdarzeń jednocześnie. Niektórzy z nich są: ...

Reguła dopełniacza w statystyce

W statystyce i prawdopodobieństwie reguła dopełniacza stanowi, że prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia A będzie zawsze równe jedności minus prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przeciwnego lub komplementarnego...

Czym jest zestawienie pięciu liczb w statystykach?

Statystyka opisowa pozwala nam podsumować zbiór danych za pomocą niewielkiej liczby liczb lub miar, które służą do opisania sposobu dystrybucji tych danych. Istnieją różne...

Stopnie swobody w statystyce i matematyce

Pojęcie stopni swobody pojawia się często zarówno w matematyce, jak i statystyce. W zależności od obszaru, koncepcja jest bardzo różna. ...

Przykład obliczania odchylenia standardowego populacji

Odchylenie standardowe populacji jest jednym z najważniejszych parametrów populacji służących do pomiaru zmienności lub rozproszenia danych w obrębie populacji. Jak każdy parametr w statystyce,...

Prawdopodobieństwo połączenia trzech lub więcej zestawów

W statystyce bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których chcemy obliczyć sumę prawdopodobieństwa kilku różnych zdarzeń. Na przykład właściciel sklepu ze słodyczami może...

Nachylenie linii regresji i współczynnik korelacji

Analizując statystycznie serie danych ilościowych, często mamy do czynienia z danymi sparowanymi lub uporządkowanymi parami. Odpowiadają one danym dwóch różnych zmiennych, na ogół pochodzącym...

Przedziały ufności dla różnicy dwóch proporcji populacji

Przedziały ufności (CI) są wykorzystywane w statystyce wnioskowania jako narzędzie do szacowania wartości parametru populacji. Zapewniają one większą ilość informacji o prawdziwej wartości parametru...

Naucz się obliczać odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe, reprezentowane albo przez grecką literę σ (sigma), albo przez literę S , jest miarą zmienności serii danych. Dokładniej, reprezentuje miarę średnich odchyleń...

Jak obliczana jest wariancja rozkładu Poissona

Wariancja zmiennej losowej jest miarą jej rozrzutu wokół średniej . Oznacza to, że jest to wielkość, która wskazuje średni rozrzut wartości danej zmiennej po...

Jak obliczyć medianę rozkładu wykładniczego

Rozkład wykładniczy jest szczególnym przypadkiem rozkładu gamma. Jest to ciągły rozkład używany do opisu rozkładu prawdopodobieństwa czasu, jaki upłynął między zdarzeniami w procesie Poissona....

Wzajemnie się wykluczające – znaczenie, zastosowanie i przykłady

Definicję wzajemnie wykluczających się zdarzeń można podać na różne sposoby. Na początek mówi się, że dwa zdarzenia wzajemnie się wykluczają lub są rozłączne, jeśli...

Co to jest średnia z matematyki?

W matematyce średnia, zwana także średnią, to liczba, która podsumowuje wartość zestawu liczb lub danych w jednym . Jest znany jako miara tendencji centralnej,...

Jaki jest system liczbowy o podstawie 10?

Znany również jako dziesiętny system liczbowy, pozycyjny system liczbowy, w którym każda cyfra zwiększa się o rząd wielkości 10 podczas przemieszczania się z jednej...

Najpopularniejsze zbiory niepoliczalne

Zbiór liczb jest nieprzeliczalny, gdy wszystkim jego elementom nie można przypisać niepowtarzalnej liczby naturalnej . Innymi słowy, zbiory niepoliczalne to takie, które nie...

40 warunków koszykówki w języku hiszpańskim

Koszykówka, zwana także w niektórych przypadkach „koszykówką”, „koszykówką” lub koszykówką (odpowiednie określenie w języku angielskim), to sport uprawiany na całym świecie, który powstał w...

Komendy dla psa w języku niemieckim („Hundekommandos”)

Każdy, kto kiedykolwiek miał psa domowego, marzył o tym, żeby go wytresować. Jest coś magicznego w obserwowaniu inteligencji najlepszego przyjaciela człowieka, przejawiającej się w...

Czym jest rejestracja w językoznawstwie?

W dziedzinie językoznawstwa różne sposoby używania języka w różnych sytuacjach kontekstowych, społecznych, zawodowych i ogólnie w różnych okolicznościach są znane jako rejestr językowy lub...

Czym jest bezwarunkowe pozytywne uznanie w psychologii?

W psychologii i psychoterapii bezwarunkowa pozytywna ocena odnosi się do podejścia psychoterapeutycznego, w którym terapeuta zawsze stara się wczuć w pacjenta, nie oceniając go...

7 wskazówek, jak zdać test na wykrywaczu kłamstw

Test na wariografie lub wykrywaczu kłamstw jest często stosowany w dochodzeniach policyjnych w celu ustalenia, z dobrym stopniem wiarygodności, czy dana osoba kłamie, odpowiadając...

Psycholingwistyka: definicja i przykłady

Psycholingwistyka jest gałęzią ludzkiej wiedzy, która bada psychiczne lub psychologiczne aspekty języka i mowy. Łączy aspekty psychologii, językoznawstwa, neuronauki i innych dziedzin wiedzy, aby...

Westley Allan Dodd, seryjny morderca dzieci

Westley Allan Dodd był niesławnym pedofilem i seryjnym mordercą, który od trzynastego roku życia poświęcił się wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, dopóki jego drapieżne impulsy nie...

Teoria rasy krytycznej – definicja, zasady i zastosowania

Po zabójstwie George'a Floyda 25 maja 2020 r. Z rąk byłego policjanta Dereka Chauvina w Minneapolis w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych wybuchła seria...

rewolucja kubańska

Rewolucja kubańska ma wielkie znaczenie z punktu widzenia historii powszechnej. Reprezentuje jeden z ostatnich bastionów sowieckiego komunizmu z czasów zimnej wojny, a także przykład...

Definicja zdrowego zaniedbania

„Zdrowe zaniedbanie” (czasami tłumaczone również z angielskiego zbawienne zaniedbanie jako „porzucenie” lub „zdrowe zaniedbanie”) to termin ukuty przez Edmunda Burke'a przed brytyjskim parlamentem w...

Życie i zbrodnie niesławnych skazańców w celi śmierci w Kalifornii

W stanie Kalifornia na karę śmierci czekają łącznie 24 kobiety, niektóre od ponad 32 lat, podczas gdy ostatnie przebywają w więzieniu od nieco ponad...

Co robili „kapo” w nazistowskich obozach koncentracyjnych?

Kapo lub szefowie nazistowskich obozów koncentracyjnych byli więźniami, którzy współpracowali z policją polityczną III Rzeszy, Schutzstaffel lub SS , pełniąc różne funkcje administracyjne i...

Wszystko o inkaskim bogu słońca Apu Inti

Słońce było czczone przez niezliczone cywilizacje w całej historii ludzkości. Nie jest to wcale zaskakujące, biorąc pod uwagę, że oprócz tego, że jest centrum...

Poznaj Spencera Silvera i Arthura Fry’a: wynalazców Post-it®

Karteczki Post-it® lub samoprzylepne to jeden z najbardziej udanych produktów znanej ponadnarodowej firmy 3M Company, wcześniej znanej jako Minnesota Mining and Manufacturing Company. Ta...

Dlaczego mały Mojżesz został pozostawiony w koszu w Nilu?

Mojżesz jest najważniejszą postacią biblijną Starego Testamentu. Oprócz tego, że został uznany za autora pierwszych pięciu ksiąg Biblii, to jemu Bóg powierzył wybawienie narodu...

Drzewo genealogiczne bogów Olimpu

Bogowie Olimpu lub bogowie olimpijscy, jak często się ich nazywa, to grupa bogów z mitologii greckiej, którzy rządzili ze szczytu Olimpu po pokonaniu Tytanów....

Sprawa McCulloch przeciwko Maryland

Sprawa McCulloch przeciwko Maryland była bardzo ważną sprawą sądową w historii prawa Stanów Zjednoczonych. Jest to pozew złożony przez Jamesa W. McCullocha przeciwko stanowi...

Definicja i analiza doktryny Eisenhowera

Doktryna Eisenhowera to nazwa nadana polityce zagranicznej na Bliski Wschód 34. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Dwighta Davida Eisenhowera, odznaczonego generała, który służył podczas II wojny...

9 symboli greckiej bogini Ateny

Atena to bogini starożytnej Grecji , patronka kilku greckich miast, w tym Aten. Jest córką boga Zeusa i nimfy oceanicznej Metis, chociaż niektóre opowieści...

Kalendarium hellenistycznej Grecji

Okres hellenistycznej Grecji odnosi się do okresu historii starożytnej Grecji od śmierci Aleksandra Wielkiego pod koniec IV wieku pne. C., co oznacza koniec ery...

Przecięcie między południkiem 0 a równikiem

Jest coś magicznego w kartograficznej doskonałości przecięć między wyimaginowanymi liniami, które tworzą stopnie szerokości geograficznej i tymi, które tworzą stopnie długości geograficznej. Nie żeby...

Kiedy przemoc jest usprawiedliwiona?

Przemoc jest częścią ludzkich zachowań , która zawsze była obecna w społeczeństwie i prawdopodobnie zawsze będzie. Chociaż wydaje się, że panuje powszechna zgoda co...

Wprowadzenie do amerykańskich stylów wiktoriańskich domów

Styl wiktoriański w architekturze obejmuje kilka powiązanych stylów architektonicznych , które były bardzo popularne w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku...

Popular

Jakie są liczby rzeczywiste?

Liczby mają różne właściwości i można je podzielić na...

Jakie są prawa De Morgana?

Logika jest gałęzią matematyki, a jej częścią jest teoria...

Na czym polega błąd logiczny znany jako „dicto simpliciter”?

Błąd logiczny dicto simpliciter lub pełniej dicto simpliciter ad...

zmienne zależne

Przeprowadzając eksperyment naukowy, naukowcy manipulują pewnymi warunkami, aby obserwować...

Obliczanie obwodu koła

Okrąg to płaska figura geometryczna, na którą składają się...