Hvilken type bindinger danner karbon?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Karbon og dets bindinger er nøkkelen i organisk kjemi og biokjemi, så vel som i kjemi generelt. I denne artikkelen ser vi raskt de vanligste typene karbonbindinger sammen med andre former for kjemisk kombinasjon.

Dette er nøkkelaspektene ved karbonbindinger

  • Den vanligste måten karbon reagerer med andre atomer på er ved å danne kovalente bindinger. Hvis bindingen bare er mellom karbonatomer, er det en ren kovalent binding, eller ikke-polar kovalent. Hvis bindingen er med et annet atom, dannes en polar kovalent binding.
  • Karbon kan også danne ioniske bindinger med andre atomer. Dette skjer når det er stor forskjell i elektronegativitet mellom karbon og atomet det reagerer med.

karbon danner kovalente bindinger

Den vanligste typen karbonbinding er en kovalent binding. I de fleste tilfeller deler karbon elektroner med andre atomer, hvor 4 er dens vanlige valens. Dette er fordi karbon vanligvis binder seg til elementer som har en lignende elektronegativitet. De vanligste eksemplene på kovalent binding av karbon er karbon-karbon, karbon-hydrogen og karbon-oksygenbindinger. Metan og karbondioksid er to forbindelser som har disse bindingene.

Imidlertid er det forskjellige former for kovalente bindinger. Karbon kan danne upolare (rene kovalente) kovalente bindinger når det bindes til seg selv alene, som i grafen og diamant. Hydrokarboner er også molekyler som har kovalente bindinger mellom karbon. Denne bindingen kan være enkelt og dele ett elektron fra hvert karbonatom, men det kan også være en dobbeltbinding , som i forbindelser kalt alkener, der hvert karbonatom deler to elektroner. Eller en trippelbinding,deler tre elektroner hvert karbonatom som danner bindingen, i forbindelser kalt alkyner. Karbon danner polare kovalente bindinger med elementer som har litt forskjellig elektronegativitet. Karbon-oksygenbindingen er en polar kovalent binding. Det er fortsatt en kovalent binding, men elektronene deles ikke likt mellom atomene.

De minst vanlige karbonbindingene

Imidlertid er det mindre vanlige tilfeller der karbon danner andre typer kjemiske bindinger. For eksempel er bindingen mellom kalsium og karbon for å danne kalsiumkarbid, CaC 2 , en ionisk binding. Kalsium og karbon har ulik elektronegativitet.

-Annonse-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados

Flammefargetesten