Kjennetegn og eksempler på marine planteetere

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


En planteetende organisme er en som lever av primærprodusenter, det vil si planter, eller alger og planteplankton når det gjelder vannlevende organismer. I mellomtiden er primærprodusentene organismene som produserer organisk materiale fra karbondioksid, ved å bruke energien fra sollys gjennom fotosyntese. Etymologien til ordet planteeter kommer fra latin, fra kombinasjonen av herba , plante og vorare , å spise. Kjøttetere er organismene som lever av både planteetere og andre rovdyr mens altetende organismer lever av både primærprodusenter og kjøttetende eller planteetende dyr.

Den største biomassen av primærprodusenter i marine økosystemer består av planteplankton, som er mikroskopiske alger som utvikler seg suspendert i vannet. Derfor lever et stort antall marine planteetere av disse organismene, så de har en tendens til å være mindre enn landlevende planteetere som har mye større kraftkilder.

Men det er to unntak fra denne generelle regelen: sjøkuer, hvis bilde er vist i presentasjonen av artikkelen, og dugonger. Begge pattedyr som lever av karplanter.

egenskaper hos marine planteetere
dugong

Manaten eller sjøkua lever i både marine og ferskvannsøkosystemer, i Mellom-Amerika og Vest-Afrika. Den kan nå en lengde på 6 meter og vekten varierer mellom 300 og 500 kilo. Dugongen lever i kystvannet i Det indiske hav og det asiatiske Stillehavet; Den kan måle opptil 3 meter og vekten kan nå 200 kilo.

Fordeler og ulemper ved å være planteeter

De marine primærprodusentene, alger og planteplankton, er relativt rikelig i godt opplyste havvann; spesielt på grunt vann, på overflaten av det åpne hav og langs kysten. Så en fordel med å være planteeter er at det er rikelig med mat, lett å finne og lett å spise; Videre, når den først er funnet, kan den ikke unnslippe som et dyr ville gjort.

En av ulempene med å være planteetende er at planter ofte er vanskeligere å fordøye enn dyrevev. Det er også mulig at det trengs flere planter for å gi nødvendig energi til den planteetende organismen.

marine planteetere

Mange marine dyr er altetende eller kjøttetende, men det finnes flere arter av marine planteetere. Blant de planteetende marine reptilene kan vi nevne den grønne skilpadden og marine leguaner. Som allerede nevnt, er manatee og dugong to arter av store vannlevende pattedyr som er planteetere. Det er et større utvalg av planteetende fisk. Papegøyefisken er ett eksempel: en planteetende organisme av korallrev som er svært viktig for å opprettholde balansen i disse økosystemene. Alger kan vokse til å kvele et rev hvis planteetende fisk ikke er tilstede for å kontrollere veksten.

egenskaper hos marine planteetere
Papegøyefisk

Innenfor virvelløse dyr er det flere arter som er planteetende, som limpets, winkles og dronningsnegler. Planktonsamfunnet er også strukturert rundt planteplankton, som er matkilden for dyreplankton. På sin side er mange av disse organismene planteetere.

Planteetende organismer og næringsnett

Matnett er måten økosystemene er strukturert etter hvordan organismer lever. De trofiske nivåene er posisjonene de befinner seg i i henhold til kostholdet deres, til hvilken type organismer som utgjør maten deres. To store grupper av næringsnett består av primærprodusenter, autotrofe organismer og forbrukere, heterotrofer. Autotrofer produserer det organiske materialet som heterotrofer lever av. Basen av det trofiske nettet er da sammensatt av autotrofe organismer, og på dette grunnlag er de ulike nivåene av heterotrofer sammenflettet.

Planteetende organismer er vanligvis plassert over primærprodusentene, i et første nivå basert på det trofiske nettet. Kjøttetende organismer er plassert på dem, mens altetende har forbindelser på forskjellige nivåer.

Kilder

-Annonse-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados

Flammefargetesten