Hvordan konvertere kubikkmeter til liter

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Volummålinger brukes til å måle plassen som opptas av objekter, med tanke på tre dimensjoner: bredde, lengde og høyde. For dette brukes de grunnleggende volumenhetene, som er følgende:

Enhet Forkortelse Ekvivalens i kubikkmeter
kubikk millimeter mm3 _ 0 000 000 001 m3
Kubikkcentimeter cm 3 0 000 001 m3
kubikkdesimeter dm 3 0,001 m3
Kubikkmeter m 3 1m3 _
kubikk dekameter jævla 3 1 000 m3
kubikk hektometer hmm 3 1 000 000 m3
kubikk kilometer km 3 1 000 000 000 m3

Vanligvis anses kubikkmeter som den grunnleggende enheten. En kubikkmeter tilsvarer volumet til en terning som måler én meter bred, én meter lang og én meter høy: 1m x 1m x 1m.

Literen (L) er også en volumenhet inkludert i International System of Units. En liter tilsvarer én kubikkdesimeter (dm³) eller tusen kubikkcentimeter (cm³). Dette er fordi en kubikkdesimeter, eller liter, opptar et volum på 1 dm × 1 dm × 1 dm. Derfor er en kubikkmeter lik 1000 liter.

Liter brukes til å måle flytende eller halvfaste produkter. Disse måles i henhold til størrelsen på beholderen som inneholder dem. I stedet brukes kubikkmeter til å måle objekter i henhold til deres forskyvninger eller dimensjoner.

Enhet Forkortelse Ekvivalens i liter
Milliliter ml 0,001 liter
Desiliter dl 0,01 liter
centiliter cl 0,1 liter
Liter han 1 liter
Dekaliter dal 10 liter
Hektoliter hl 100 liter
kiloliter kl 1000 liter

Metoder for konvertering fra kubikkmeter til liter

Det finnes ulike metoder for å gjøre om kubikkmeter til liter, enkelt og raskt.

Metode 1: Flytt desimaltegnet til høyre

Denne formen for konvertering krever ikke komplekse beregninger eller en kalkulator. Den består i å flytte desimaltegnet tre plasser til høyre for å konvertere en måling i kubikkmeter til liter. Hvis vi for eksempel har et mål på 50 kubikkmeter og vi flytter desimaltegnet tre steder, vil dette gi oss som et resultat: 50 000 liter.

Metode 2: Multipliser antall kubikkmeter med tusen

Denne konverteringsmetoden handler rett og slett om å multiplisere kubikkmeterne med 1000 for å få ekvivalensen i liter, med tanke på at 1 kubikkmeter tilsvarer 1000 liter. For eksempel:

50 m 3 x 1000 L = 50 000 L

Metode 3: Gjør om til kubikkmeter og deretter til liter

Siden det ofte er nødvendig å konvertere andre volumenheter enn kubikkmeter eller liter, består denne metoden i å konvertere det gitte målet til kubikkcentimeter eller kubikkmilliliter, etter behov.

For å gjøre dette kan du starte med kubikkmeteren som referanse. Hvis vi for eksempel vil vite hvor mange liter 50 kubikkcentimeter tilsvarer, må vi ta hensyn til at: 0,000 001 m 3 = 1 m3 = 1000 liter. Derfor:

50 cm3 = 50 x 0,000 001 m 3 = 0,00005 m 3

0,00005 m 3 x (1000 L / m 3 ) = 0,05 L

Omregning fra liter til kubikkmeter

For å konvertere fra liter til kubikkmeter kan de tidligere metodene brukes, men omvendt.

Metode 1: Flytt desimaltegnet til venstre

For å konvertere liter til kubikkmeter, flytt desimaltegnet tre steder til venstre. For eksempel, hvis vi har 50 liter, og vi flytter desimaltegnet til venstre, får vi: 0,050 kubikkmeter.

Metode 2: Del antall liter på tusen

Hvis vi har 50 000 liter og vi trenger å vite hvor mange kubikkmeter det tilsvarer, må vi utføre følgende operasjon:

50000L / (1000L / m3) = 50m3

Metode 3: Gjør om til liter og deretter til kubikkmeter

Hvis vi har 10 KL og vi vil vite hvor mange kubikkmeter det er, kan vi gjøre disse beregningene:

10KL * 1000L = 10000L

10 000 L / (1000 / m 3 ) = 10 m 3

Eksempel på oppgave å konvertere fra kubikkmeter til liter

For bedre å forstå hvordan du konverterer fra kubikkmeter til liter, la oss se på følgende problem:

Anta at vi har et mål på 0,45 m 3 og vi vil vite hvor mange liter det tilsvarer. Svaret, i henhold til de forskjellige metodene er:

  • Metode 1: Vi flytter desimaltegnet tre plasser til høyre: 0,45 m 3 = 450L.
  • Metode 2: vi multipliserer målingen med tusen liter: 0,45 m 3 x (1000 L/ m 3 ) = 450L.

Hvis vi derimot har målet 80 cm 3 og vi ønsker å regne det om til liter, kan vi utføre følgende beregninger:

  • Metode 3: Konverter gitt mål til m3 og deretter til liter. For eksempel:

80 cm3 x 0,000 001 m3 = 0,00008 m3

0,00008m3 x 1000L/m3 = 0,08L

Til slutt, for å sikre at beregningen ble gjort riktig, må følgende tas i betraktning:

  • Sjekk igjen beregningene som er gjort.
  • Sjekk at verdiene til sifrene er de samme. Hvis det dukker opp andre tall som ikke var der før, bortsett fra nullene, betyr det at det er en feil i regnestykket.
  • Ved omregning fra kubikkmeter til liter vil resultatet i liter alltid være større enn tallet i kubikkmeter. Og ved omregning fra liter til kubikkmeter vil resultatet i liter være mindre enn verdien i kubikkmeter.
  • Ved omregning fra kubikkmeter til liter blir resultatet tusen ganger større.

Bibliografi

-Annonse-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados

Flammefargetesten