Tag: spansk grammatikk

Progressive verb på spansk

I grammatikken til spansk er det mer enn 20 tider, blant disse regnes ikke de progressive tidene , som finnes på andre språk. På...

Måter å bruke infinitiv på spansk

Blant de mulige verb-konjugasjonene på spansk er de personlige og ikke-personlige formene. Infinitiv er blant de ikke-personlige formene, en kategori der gerunden og partisippet...

Typer av verb på spansk: klassifisering og eksempler

Verber på spansk kan klassifiseres i følgende typer: ...

Veiledning til tellbare og ikke-tellelige substantiv på spansk

Innenfor de grammatiske kategoriene kalles de som lar oss representere ting, steder, ideer eller personer substantiver . På spansk er substantiver veldig varierte, så...

Det grammatiske emnet: definisjon, kjennetegn og eksempler

La oss se på følgende eksempler for bedre å forstå hva emnet er og hvordan det dannes: ...

Imperativsetninger: definisjon og eksempler

Imperativsetninger skiller seg fra andre typer setninger ved følgende egenskaper: ...

Hvordan bruke ufravikelige adjektiver på spansk

Adjektiver er ord som modifiserer substantiver i en setning og gir mange slags betydninger, egenskaper eller kvaliteter. Adjektiver kan legge til informasjon om antall...