Tag: sosiale saker

sosiologisk fantasi

Charles Wright Mills definerte den sosiologiske fantasien som "bevissthet om forholdet mellom personlig erfaring og det større samfunnet." Fra denne definisjonen regnes den sosiologiske...