Tag: Skriv en stil

Definisjon og eksempler på formelle essays

Et formelt essay er et prosaessay som er laget etter visse regler for stil og komposisjon . Noen vanlige eksempler er de akademiske essayene...

Skriv et flott essay med sammenligning og kontrast

For å skrive en sammenligning og kontrast essay, må du beskrive likhetene og forskjellene mellom to elementer som er like i naturen. I hoveddelen...