Tag: skatteutvalget

Hva var den romerske «comitia curiata»?

Komiteene var de populære forsamlingene i det gamle Roma, innkalt og ledet av en sorenskriver . I comitia virket det romerske folket delt inn...