Tag: prøve standardavvik

Hva er forskjellen mellom varians og standardavvik?

Variansen og standardavviket er to termer av stor betydning, både i statistikk og i alle grener av vitenskap og ingeniørfag. Begge er mål for...

Lær å beregne standardavviket

Standardavviket, representert enten ved den greske bokstaven σ (sigma) eller med bokstaven S , er et mål på variabiliteten til en dataserie. Mer presist...