Tag: profitt og tap

Hva er diskonteringsfaktoren?

Diskonteringsfaktoren er et begrep som brukes i økonomi. Det er en faktor som justerer fremtidige verdier av økonomiske parametere til deres verdi i nåtiden....