Tag: primær forsterkning

Hva er operant kondisjonering? Definisjon og eksempler

Operant betinging oppstår når det er en assosiasjon mellom en bestemt atferd og en konsekvens av nevnte atferd . Denne assosiasjonen kommer til uttrykk...