Tag: hydrokarbonprefikser

Kjenne til prefikser og suffikser til hydrokarboner i kjemi

Hydrokarboner er en familie av organiske forbindelser som består utelukkende av karbon og hydrogen. Disse forbindelsene inkluderer lineære, forgrenede, sykliske og polysykliske alkaner og...