Tag: dicto enklere

Hva er den logiske feilslutningen kjent som «dicto simpliciter»?

Den logiske feilslutningen dicto simpliciter , eller mer fullstendig, dicto simpliciter ad dictum secundum quid , består i å anvende generelle konklusjoner eller regler...