Tag: atommassenummer

Hva er massetallet? Definisjon og eksempler

Selv om disse to konseptene noen ganger kan forveksles, er det noen forskjeller mellom atomnummeret og massetallet: ...

Hva er en atommasseenhet eller AMU?

Atommasseenheten (amu), også kalt den enhetlige atommasseenheten eller dalton (Da), er en veldig liten masseenhet som brukes til å uttrykke massen av atomer i...