Hvordan beregne standardavvik ved hjelp av områderegelen

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


I statistikk finner vi innenfor spredningsmålene variansen, standardavviket og interkvartilområdet. Spredningsmål er noen av de mest brukte egenskapene til distribusjoner.

standardavvik

Det er det mest brukte målet i forskning. Den identifiseres med bokstaven S når du arbeider med et utvalg og med liten bokstav s når du arbeider med en komplett populasjon. Standardavviket lar oss for eksempel bestemme hvor verdiene til en frekvensfordeling er plassert i forhold til gjennomsnittet.

Standardavviksberegning

Populasjonsstandardavviket fås ved å ta kvadratroten av gjennomsnittet av de kvadrerte avstandene fra observasjonene til gjennomsnittet.

nøkkelnotater

Når vi studerer et utvalg med tilstrekkelig antall data, overholder de vanligvis følgende regler:

  • Omtrent 68 % av verdiene faller innenfor ±1 standardavvik.
  • Omtrent 95 % av verdiene faller innenfor ±2 standardavvik.
  • Omtrent 99 % av verdiene faller innenfor ±3 standardavvik.

Utvalget

Det er forskjellen mellom den største verdien og den minste verdien i fordelingen av et datasett; Den er identifisert med bokstaven R.

  • R = My – Mn

For eksempel solgte åtte selskaper følgende antall enheter av samme produkt: 8,11, 5, 14, 8,11, 16 og 11; rekkevidden beregnes som følger:

  • R = My – Mn = 16 – 5 = 11,0 enheter

rekkevidderegel

Vi kaller rekkevidderegelen en empirisk sammenheng mellom standardavviket og området som kan være nyttig for å beregne standardavviket, selv om det ikke er noen eksakt matematisk sammenheng mellom disse to målene som holder i alle tilfeller. Regelen sier at standardavviket er omtrent lik en fjerdedel av dataområdet. Selv om det ikke er en eksakt formel, er det en rask og enkel måte å få en tilnærming på, og den er veldig nyttig.

eksempler

La oss se på følgende gruppe verdier: 12, 12, 14, 15, 16, 18, 18, 20, 20, 25. Ved å bruke rekkevidderegelen må vi først beregne området og deretter dele dette tallet på 4.

  • 25 – 12 = 13
  • 4/13 = 3,25

Når vi tar hovednotene i betraktning, sier vi at ±4 standardavvik er den omtrentlige størrelsen på området, så å dele det med 4 gir oss en tilnærming av verdien av standardavviket.

Referanser

UAEMEX (udatert). Variasjonsmål: Rekkevidde, standardavvik og variasjonskoeffisient. Tilgjengelig på: http://ri.uaemex.mx/oca/view/20.500.11799/32031/1/secme-21225.pdf

Moreno, O. (s/k). Mål for spredning. Tilgjengelig på: http://formacion.intef.es/pluginfile.php/246705/mod_resource/content/1/medidas_de_dispersin.html

-Annonse-

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados