A pKa nagysága, Kémia

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.

Savakkal és bázisokkal végzett munka során két ismert érték a PH és a Pka, amely az az erő, amellyel a molekuláknak disszociálniuk kell (ez egy gyenge sav disszociációs állandójának negatív logója).

A nem ionizált anyag mennyisége a toxikus anyag disszociációs állandójának (pka) és a közeg pH-jának függvénye. Toxikológiai szempontból nagy jelentőséggel bírnak, mivel a nem ionizált formák jobban oldódnak zsírban, így képesek átjutni a biológiai membránon.

Főbb pontok

  • A pH fogalma a hidrogén potenciáljára utal, és a lúgosság vagy a savasság mérésére szolgál. A kifejezés a hidrogénionok koncentrációjára utal.
  • A hidrogén valamivel savasabb, minél alacsonyabb a pKa-értéke.
  • A pH és a pK közötti összefüggést a Henderson-Hasselbach-egyenlet adja meg, amely savak és bázisok esetében eltérő.
  • A családi értékek közötti kapcsolat a Henderson-Hasselbach-egyenletből ered, amely a savakra és a bázisokra eltérő.

„A sav és a bázis közötti reakcióban a sav protondonorként, a bázis pedig proton akceptorként működik.”

Képlet

pKa = -log 10K a

  • pKa a sav disszociációs állandójának (Ka) negatív bázis 10 logaritmusa.
  • Minél alacsonyabb a pKa érték, annál erősebb a sav.
  • Az ilyen skálák, számítások és állandók a lúgok és savak erősségére, valamint arra vonatkoznak, hogy az oldat mennyire lúgos vagy savas.
  • A pKa használatának fő oka az, hogy kis decimális számokkal írja le a savas disszociációt. Ugyanilyen típusú információ nyerhető a Ka értékekből is, azonban ezek általában nagyon kis számok tudományos jelöléssel, amelyeket a legtöbb ember nehezen érthet meg.

Például

Az ecetsav pKa értéke 4,8, míg a tejsav pKa értéke 3,8. A pKa értékeket felhasználva látható, hogy a tejsav erősebb sav, mint az ecetsav.

pKa és pufferkapacitás

Amellett, hogy pKa-t használunk egy sav erősségének mérésére, pufferek kiválasztására is használható. Ez a pKa és a pH közötti kapcsolat miatt lehetséges:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Ahol a zárójelek a sav és a konjugált bázis koncentrációjának jelzésére szolgálnak.

Az egyenlet átírható a következőképpen: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Ez azt mutatja, hogy pKa és pH egyenlő, ha a sav fele disszociál. Egy faj pufferkapacitása, vagy az oldat pH-értékét fenntartó képessége akkor a legnagyobb, ha a pKa és a pH értéke közel van egymáshoz. Ezért a puffer kiválasztásakor az a legjobb választás, amelynek pKa értéke közel van a kémiai oldat cél pH-jához.

mm
Emilio Vadillo (MEd)
(Licenciado en Ciencias, Master en Educación) - COORDINADOR EDITORIAL. Autor y editor de libros de texto. Editor (papel y digital). Divulgador científico.

Artículos relacionados