Tag: tilastot

Kuinka laskea odotettu arvo ruletissa

Todennäköisesti satunnaismuuttujan odotusarvo viittaa usean muuttujan esiintymiskerran keskiarvoon . Se lasketaan satunnaismuuttujan kaikkien mahdollisten arvojen painotettuna keskiarvona, jossa painotuskerroin on vain todennäköisyys, että jokainen...

Kuinka käyttää satunnaislukutaulukkoa

Satunnaislukutaulukot ovat taulukoita, jotka sisältävät täysin järjestämättömän numerosarjan 0-9; eli se on pitkä numerosarja, joka ei noudata mitään kaavaa tai sääntöä . Tästä syystä...

Todennäköisyyslaskennan ja tilastojen yhteenlaskusäännöt

Todennäköisyyksien ja tilastojen yhteenlaskusäännöt viittaavat erilaisiin tapoihin, joilla voimme yhdistää kahden tai useamman eri tapahtuman tunnettuja todennäköisyyksiä määrittääksemme uusien tapahtumien todennäköisyyden, joka muodostuu näiden...

Toisiaan poissulkeva – merkitys, sovellus ja esimerkit

Toisensa poissulkevien tapahtumien määritelmä voidaan antaa eri tavoin. Ensinnäkin kahden tapahtuman sanotaan olevan toisensa poissulkevia tai epäyhtenäisiä, jos jommankumman esiintyminen sulkee pois mahdollisuuden toisen...

Erot riippumattomien ja riippumattomien muuttujien välillä

Riippumattomien ja riippuvien muuttujien ymmärtämiseksi paremmin voidaan ottaa huomioon seuraavat esimerkit: ...

Erot perusjoukon ja otoksen keskihajonnan välillä

Kuvaavissa tilastoissa on joukko toimenpiteitä, joiden avulla voimme havaita erilaisia ​​yleisiä näkökohtia väestön tiedoista. Joillakin mitataan tiedon keskeistä suuntausta, kun taas toisilla pyritään antamaan...

Aggregaattien ja sosiaalisten aggregaattien välinen ero

Sosiologiassa termiä aggregaatti käytetään usein, ja asiayhteydestä riippuen sillä voi olla kaksi radikaalisti erilaista merkitystä. Toisaalta sitä voidaan käyttää viittaamaan sosiaaliseen aggregaattiin, joka on...

Vapausasteet tilastoissa ja matematiikassa

Vapausasteiden käsite nousee usein esiin sekä matematiikassa että tilastotieteessä. Konsepti vaihtelee huomattavasti kyseessä olevasta alueesta riippuen. ...

Mitä epäsymmetria tilastoissa tarkoittaa?

Vinovuus voidaan määrittää sen perusteella, kuinka jakauman keskiarvo, mediaani ja muoto liittyvät toisiinsa. ...

Mikä on F-jakauma?

F-jakaumalla on tiettyjä ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista jakaumista. Jotkut niistä ovat: ...

Todennäköisyyden aksioomat

Aksioomit ovat joukko väitteitä, jotka hyväksytään todeksi ilman todisteiden tarvetta ja joihin kaikki tieteen teoriat ja teoreemat perustuvat. Siksi todennäköisyysaksioomit ovat niitä peruslauseita,...

Bimodaalinen jakauma tilastoissa

Tilastoissa, kun kohtaamme tietojoukon, voimme tarkkailla, kuinka usein kukin arvo näkyy. Useimmin esiintyvää arvoa kutsutaan tilaksi. Mutta mitä tapahtuu, kun joukossa on kaksi arvoa,...