Tag: tappava annos

Mitä LD50 tarkoittaa?

LD50 on termi, jota käytetään kuvaamaan tappavaa mediaaniannosta, joka määritellään kemikaalin määräksi, joka tarvitaan tappamaan 50 % tietystä testipopulaatiosta. Se edustaa objektiivista tapaa mitata...