Tag: sosiaalinen attase

Aggregaattien ja sosiaalisten aggregaattien välinen ero

Sosiologiassa termiä aggregaatti käytetään usein, ja asiayhteydestä riippuen sillä voi olla kaksi radikaalisti erilaista merkitystä. Toisaalta sitä voidaan käyttää viittaamaan sosiaaliseen aggregaattiin, joka on...