Tag: puoliläpäisevä kalvo

Ymmärrä ero osmoosin ja diffuusion välillä

Osmoosi ja diffuusio ovat kaksi toisiinsa liittyvää käsitettä, joiden erot ja yhtäläisyydet voivat joskus aiheuttaa sekaannusta. Syynä tähän hämmennykseen on se, että molemmat prosessit,...