Tag: protonien määrä

Kuinka määrittää protonien ja elektronien lukumäärä ioneissa?

Atomit koostuvat ytimestä, jota ympäröivät elektronit, jotka pyörivät sen ympärillä suurella nopeudella. Ydin koostuu protoneista ja neutroneista, ja protonien lukumäärä on se osa atomista,...