Tag: molekyyligeometria

Sähköisen verkkotunnuksen ja TRPEV:n määritelmä

Elektronidomeeni viittaa atomin ytimen ympärillä olevaan avaruudessa olevaan alueeseen, jossa valenssielektroneja todennäköisimmin löytyy , joko sitovia elektroneja tai vapaita (jakamattomia) valenssielektroneja. ...

Mikä on steerinen numero?

Steerinen luku liittyy malliin, joka ennustaa polyatomisten molekyylien tai ionien muodon ; valenssikuoren elektroniparin repulsion teoria (VREPEV) . Malli perustuu valenssielektroniparien sähköstaattiseen hylkimiseen atomin...

Miksi vesi on polaarinen molekyyli?

Vesi on polaarinen molekyyli, koska siinä on kaksi polaarista OH-sidosta, joiden dipolimomentit eivät kumoa toisiaan. Nämä dipolimomentit osoittavat happea kohti ja summautuvat yhteen antamaan...