Tag: Hyve

Mitä Platonin ”Meno” sanoo hyveestä

Platon oli antiikin Kreikassa 500-luvun lopulla ja 400-luvun alussa eKr. asunut ateenalainen filosofi, joka perusti arvostetun Ateenan Akatemian, aikansa ja myöhempien aikojen filosofisten opintojen...