Tag: κιλοπασκάλ

Ορισμός του Kilopascal (kPa)

Το κιλοπασκάλ (kPa) είναι πολλαπλάσιο του πασκάλ (Pa, 1 kPa = 1000 Pa). Το πασκάλ είναι μονάδα μέτρησης της πίεσης. Η πίεση είναι ένα...