Tag: Καθαρή παρούσα αξία

Ποιος είναι ο συντελεστής έκπτωσης;

Ο συντελεστής έκπτωσης είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στα οικονομικά. Είναι ένας παράγοντας που προσαρμόζει τις μελλοντικές τιμές των οικονομικών παραμέτρων στην αξία τους...