Τι σημαίνει ισοηλεκτρονική στη χημεία;

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Ο όρος ισοηλεκτρονικός χρησιμοποιείται σε δύο ή περισσότερα άτομα, ιόντα ή μόρια που έχουν τον ίδιο αριθμό και δομή ηλεκτρονίων σθένους. Κυριολεκτικά σημαίνει «ίσος αριθμός ηλεκτρονίων». Τα ισοηλεκτρονικά χημικά είδη έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες. Τα άτομα ή τα μόρια με τις ίδιες διαμορφώσεις ηλεκτρονίων σθένους λέγονται τότε ότι είναι ισοηλεκτρονικά ή ότι έχουν την ίδια ισοηλεκτρονικότητα.

Παραδείγματα ισοηλεκτρονικών χημικών ειδών

Το ιόν K + είναι ισοηλεκτρονικό με το ιόν Ca 2+ . Το μόριο μονοξειδίου του άνθρακα (CO) είναι ισοηλεκτρονικό με το αέριο άζωτο (N 2 ) και με το ιόν νιτροσωνίου (NO + ). Τα οργανικά μόρια CH 2 =C=O και CH 2 =N=N είναι ισοηλεκτρονικά.

Αντίθετα, τα οργανικά μόρια CH 3 COH 3 και CH 3 N = NCH 3 δεν είναι ισοηλεκτρονικά. Έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων αλλά διαφορετικές δομές ηλεκτρονίων σθένους.

Τα αμινοξέα κυστεΐνη, σερίνη, τελουροκυστεΐνη και σεληνοκυστεΐνη είναι ισοηλεκτρονικά, με την ίδια δομή ηλεκτρονίων σθένους.

Περισσότερα παραδείγματα ιόντων και ισοηλεκτρονικών στοιχείων

Ιόντα/ισοηλεκτρονικά στοιχεία Ηλεκτρονική διαμόρφωση
Γεια Λι + 1s2
Γεια σου, να είσαι 2+ 1s2
Ne, F 1s2 2s2 2p6
Na + , Mg 2+ 1s2 2s2 2p6
Κ, Ca 2+ [Ne] 4s1
Ar, S2- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
S2- , P3- _ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Εφαρμογές ισοηλεκτρονικότητας

Η ισοηλεκτρονικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των χημικών ιδιοτήτων και των αντιδράσεων ενός ατόμου ή ενός μορίου. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ατόμων με χημικές ιδιότητες παρόμοιες με το υδρογόνο, το οποίο έχει ένα ηλεκτρόνιο σθένους και επομένως θα πρέπει να είναι ισοηλεκτρονικό σε σχέση με το υδρογόνο. Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί για την πρόβλεψη ή τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων άγνωστων ή ασυνήθιστων ενώσεων, με βάση την ομοιότητα της ηλεκτρονικής δομής τους με γνωστά χημικά είδη.

βιβλιογραφικές αναφορές

  • https://glosarios.servidor-alicante.com/quimica/isoelectronico
  • https://www.profesor10demates.com/2021/11/radio-ionico-y-sustancias-isoelectronicas-ejercicos-resueltos-%F0%9F%91%88.html
-Διαφήμιση-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados