Τι είναι η αντίδραση αποσύνθεσης στη χημεία;

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Ορισμένες χημικές ενώσεις υφίστανται μια διαδικασία κατά την οποία από μια ουσία προέρχονται δύο ή περισσότερες διαφορετικές από την αρχική ουσία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί αυθόρμητα ή να προκληθεί. Η ουσία που αποσυντίθεται είναι σύνθετη ουσία και γι’ αυτό όταν αποσυντίθεται δημιουργούνται απλές ουσίες.

διάσπαση και σύνθεση

Η σύνθεση είναι η αντίθετη διαδικασία της αποσύνθεσης. Στη σύνθεση, δύο διαφορετικά άτομα ή μόρια αλληλεπιδρούν και ενώνονται για να σχηματίσουν ένα διαφορετικό μόριο, μια ένωση. Όπως και με την αποσύνθεση, η σύνθεση είναι μία από τις κύριες κατηγορίες χημικών αντιδράσεων.

εξίσωση αποσύνθεσης

ΑΒ → Α + Β

είδη αποσύνθεσης

Ανάλογα με τον παράγοντα που προκαλεί την αποσύνθεση, αυτό μπορεί να είναι:

  • Θερμική αποσύνθεση: σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ξεκινά επειδή τα στοιχεία βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία.
  • Ηλεκτρολυτική αποσύνθεση: ο ηλεκτρισμός είναι ο παράγοντας που πυροδοτεί την αποσύνθεση.
  • Καταλυτική αποσύνθεση: όπως υποδηλώνει το όνομά της, αυτή η διαδικασία συμβαίνει χάρη στο γεγονός ότι ένας καταλύτης επιταχύνει την αντίδραση.

Παραδείγματα αποσύνθεσης

  • Υπεροξείδιο του υδρογόνου σε νερό και οξυγόνο: 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O 2
  • Ανθρακικό οξύ σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό: H 2 CO 3 → H2O + CO 2
  • Χλωρικό μέταλλο σε χλωριούχο μέταλλο και οξυγόνο: 2 MClO 3 → 2 MCl + 3 O 2

βιβλιογραφικές αναφορές

Espinoza, M. (s/f). Χημικές αντιδράσεις. Συγκέντρωση πληροφοριών. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/79680/secme-1022_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chemicals (2015) Παραδείγματα αντιδράσεων αποσύνθεσης. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-reacciones-de-descomposicion.html

-Διαφήμιση-

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados