Forskellen mellem molaritet og molalitet

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Din formel ville være:

m = mol opløst stof / kg opløsningsmiddel

definition af molaritet

Molaritet, noteret som ” M “, er mængden af ​​stof i et bestemt volumen opløsning. Molaritet er defineret som mol opløst stof pr. liter opløsning. Molaritet er også kendt som den molære koncentration af en opløsning. Den enhed, som molaritet repræsenteres med, er selve det store “M” eller mol/L. Således siger man for eksempel, at en 15 M opløsning er en 15 molær opløsning, det vil sige en opløsning, der har 15 mol opløst stof pr. liter opløsning.

Formlen for molaritet ville være:

M = mol opløst stof / liter opløsning

molaritet vs molalitet

Selvom navnene på begge mål kun adskiller sig med ét bogstav, er det vigtigt at bemærke, at de ikke er ens. Når vand er opløsningsmidlet, og koncentrationen af ​​opløsningen er lav, er forskellene mellem de to udtryk praktisk talt umærkelige, da densiteten af ​​vand er enheden, 1g/ml, men når opløsningsmidlets densitet er forskellig fra enheden, værdien af ​​begge mål er ret forskellig.

Den største forskel mellem molaritet og molalitet er, at den ene tager højde for opløsningen (molaritet) og den anden opløsningsmidlet (molalitet). Molaritet er som nævnt fraktionen mellem mol og liter opløsning (opløsningsmiddel og opløst stof er inkluderet i opløsningen).

Molalitet er på den anden side fraktionen mellem det opløste stof og kilogram opløsningsmiddel, det vil sige, at kun opløsningsmidlets masse bruges i nævneren, og ikke det opløste stof.

Praktisk eksempel

Beregn molariteten og molaliteten af ​​en svovlsyreopløsning, hvis densitet er 1,198 g/cm 3 , der indeholder 27 vægtprocent svovlsyre.

svovlsyre molekylmasse

H 2 SO 4 = 2 1 + 32 + 4 16 = 98 g/mol

Når man siger, at opløsningen med har en 27 % svovlsyremasse på 100 g, vil 27 g være syre, og resten, dvs. (100 – 27) = 73 g vil være vand.

Mol svovlsyre = 27 g / (98 g/mol) = 0,2755 mol

Opløsningsdensitet = 1,198 g/cm 3

Massefylde = masse/volumen

Opløsningsvolumen = masse/densitet

Opløsningsvolumen = (100 g / (1,198 g/cm3 ) ) = 83,47 cm3 = 83,47 ml = 0,08347 L

Molaritet af opløsningen = mol opløst stof / volumen af ​​opløsningen = 0,2755 mol / 0,08347 L = 3,301 M

Molalitet = antal mol opløst stof / masse af opløsningsmiddel i kg = 0,2755 mol / 0,073 kg = 3,774 mol/L

Kilder


-Reklame-

mm
Laura Benítez (MEd)
(Licenciada en Química. Master en Educación) - AUTORA. Profesora de Química (Educación Secundaria). Redactora científica.

Artículos relacionados

Flammefarvetesten