Hvad er egenskaberne ved den genetiske kode?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


DNA-molekylet indeholder instruktionerne til at danne, vedligeholde og regulere et levende væsen. Disse instruktioner udføres af proteiner, som er dannet af to processer: transkription og translation .

Under transkription kopieres fragmenter af DNA, der er nødvendige for at syntetisere visse proteiner. Den resulterende kopi er messenger RNA (mRNA). Dette mRNA bærer information i form af grupper af tre nukleotider eller tripletter kaldet kodoner, som bestemmer, hvilke aminosyrer der vil indgå i proteinet, der skal syntetiseres (aminosyrer er de molekyler, der udgør proteiner ). Disse kodoner er organiseret i den genetiske kode.

den genetiske kode

Den genetiske kode er “sproget”, der tillader translation, det vil sige den mekanisme, hvorved information kopieret fra DNA, det vil sige til mRNA, fortolkes, og hvorfra nye proteiner dannes .

Eksistensen af ​​kodoner blev rejst af George Gamow, som foreslog, at de 20 aminosyrer, der udgør proteiner, kun dannes af tre nitrogenholdige baser, hvor de mulige kombinationer ville være 64 aminosyrer.

Den genetiske kode består således af 64 kombinationer af kodoner og de tilsvarende aminosyrer . Der er 61 kodoner, der koder for aminosyrer og tre kodoner, der bestemmer færdiggørelsen af ​​dannelsen eller syntesen af ​​det nye protein.

Egenskaber af den genetiske kode

  • Den genetiske kode er degenereret og overflødig. I betragtning af, at kun 61 kodoner koder for 20 aminosyrer, stod det klart for forskerne, at der burde være mere end én kodon for de fleste aminosyrer. Af denne grund siges koden at være degenereret og overflødig. For eksempel er methionin og tryptofan kodet af en enkelt triplet. Arginin, leucin og serin er kodet af seks tripletter. De andre 15 aminosyrer er kodet for af to, tre og fire tripletter.
  • Den genetiske kode er universel. For næsten alle levende ting, fra bakterier til mennesker, er den genetiske kode den samme. Nogle undtagelser forekommer hos nogle få arter af bakterier og protister , hvor en termineringskodon for proteinsyntese koder for en aminosyre. Hos nogle gærarter er det også blevet observeret, at et kodon koder for en anden aminosyre end den, der er etableret i den genetiske kode.  
  • Den genetiske kode er ikke overlejret. Et nukleotid er kun en del af et kodon, hvilket indikerer, at den genetiske kode ikke har overlapninger. Dette bevises ved at observere, at en bestemt aminosyre kan gå forud for eller efterfølges af enhver af de andre aminosyrer, der findes. Hvis to på hinanden følgende kodoner delte nukleotider, kunne en given aminosyre kun gå foran eller efterfulgt af højst fire andre aminosyrer.
  • Den genetiske kode kan ændres ved tilføjelse eller tab af nukleotider. Hvis et nukleotid tilføjes til sekvensen i mRNA’et, ændres alle aminosyrer fra det tidspunkt. Det samme sker, hvis der mangler et nukleotid i sekvensen. Hvis tilføjelsen eller tabet er tre nukleotider eller et multiplum af tre, tilføjes en eller flere aminosyrer til aminosyresekvensen af ​​det protein, der dannes.

Den komplette genetiske kode er præsenteret nedenfor.

Genetisk kode

kodoner og proteinsyntese

Når et nyt protein skal laves, bindes en organel kaldet et ribosom til mRNA-molekylet. Der forbinder de kodoner, der udgør mRNA’et, forskellige transfer-RNA-molekyler, som hver bærer en specifik aminosyre og en komplementær sekvens til hver codon, kaldet en anticodon. Da forskellige tRNA’er forlader de aminosyrer, de bar i ribosomet, samles de og danner det nye protein.

proteinsyntese på ribosomer

Kilder

Curtis, H., Barnes, N.S., Schnek, A., Massarini, A. Biology . 7. udgave. Redaktionel Médica Panamericana., Buenos Aires, 2013.

https://es.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/prokaryotic-and-eukaryotic-cells/a/nucleus-and-ribosomes

-Reklame-

mm
Maria de los Ángeles Gamba (B.S.)
(Licenciada en Ciencias) - AUTORA. Editora y divulgadora científica. Coordinadora editorial (papel y digital).

Artículos relacionados

Flammefarvetesten