Hvad er homologe kromosomer, og hvad gør de?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Meiose er opdelt i følgende stadier:

Meiose II
  • Profase : denne fase er igen opdelt i fem stadier: leptoten, zygoten eller zygonema, pachyten, diploten og diakinese. I denne fase parrer homologe kromosomer sig, og kromosomkrydsning forekommer. I denne proces finder genetisk udveksling sted mellem homologe ikke-søsterkromatider.
  • Metafase – Kromosomerne er på linje på metafasepladen i cellens kerne.
  • Anafase : Kromosomer adskilles jævnt.
  • Telofase – Hver dattercelle besidder halvdelen af ​​forældrecellens kromosomer, men et par kromatider.
meiose II
  • Denne fase ligner mitose. Det er også underopdelt i profase, metafase, anafase og telofase. Da rekombination af kromosomer fandt sted i meiose I, er deres kromatider ikke identiske. I meiose II adskilles kromatiderne og danner to datterceller.

Meiose garanterer genetisk variabilitet, hvilket er af afgørende betydning, fordi det gør det muligt at opretholde antallet af kromosomer, der er nødvendige for kontinuiteten af ​​en art.

Bibliografi

-Reklame-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados

Flammefarvetesten