Tag: Lawrence Kohberg

Tre psykologiske forklaringer på afvigende adfærd

Afvigende eller asocial adfærd kan forstås som enhver adfærd, der står i kontrast til de dominerende normer i et samfund. Der er flere teorier...

Kohlbergs stadier af moralsk udvikling

Kohlbergs teori fastholder, at moralsk udvikling hos børn sker progressivt i seks stadier. Det blev foreslået i 1958 af den amerikanske psykolog Lawrence Kohlberg,...