Tag: heltal

Hvad er de reelle tal?

Tal har forskellige egenskaber og kan klassificeres i forskellige grupper. En af disse grupper, med bred anvendelse i forskellige grene af matematikken, er de...

Hvorfor er faktoren nul lig med én?

Faktorialet for et positivt heltal er produktet af alle heltal mindre end eller lig med det, og er angivet med symbolet !. For eksempel...

Simple regler for afrunding af tal

Det er almindeligt at støde på store tal i dagligdags beregninger; tal med mange cifre, nogle gange uendeligt lange, og som det ikke giver...