Tag: derivater af benzen

Hvad betyder “ortho-“, “meta-” og “para-” i organisk kemi?

Præfikserne ortho-, meta- og para- repræsenterer et gammelt nomenklatursystem, der repræsenterede de tre mulige substitutionsmønstre i disubstituerede monocykliske aromatiske forbindelser afledt af benzen. Uanset...