Tag: atomare struktur

Forskellen mellem atomradius og ionradius

Atomradius og ionradius er to begreber, der er ens, men ikke ens. Begge er mål for den faktiske størrelse af henholdsvis atomer og ioner....

Forskellen mellem atommasse og massetal

Atommassen og massetallet eller massetallet er to begreber, der ofte forveksles. Årsagen til forvirringen er, at for de fleste grundstoffer er værdierne af atommassen...

Hvad er spin-kvantetallet?

Spin-kvantetallet er det fjerde kvantetal og angiver orienteringen af ​​den iboende vinkelmomentum af en elementær partikel (såsom en elektron eller en kvark), af...