Hvad er Schachter-Singer-teorien om følelser?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


To-faktor-teorien om følelser, udviklet af psykologerne Schachter og Singer i 1962, var en af ​​de mest indflydelsesrige i det 20. århundrede. Denne teori fastholder, at følelser afhænger af to faktorer: fortolkningen af ​​individets fysiologiske reaktion og deres opfattelse af situationen eller miljøet.

Oprindelsen af ​​Schachter-Singer teorien

Schachter og Singers teori opstod som svar på tidligere forskning i følelser. Faktisk stillede hans hypoteser spørgsmålstegn ved nogle af de principper, der var accepteret indtil da, især de teorier om følelser, der blev præsenteret af James-Lange og Cannon-Bard.

James-Lange teorien

James-Lange-teorien, formuleret separat af den amerikanske psykolog William James og den danske læge Carl Lange i 1880’erne, går ud på, at følelser opstår som følge af ændringer, der sker i vores kroppe, såsom øget puls, blodtryk, svedtendens eller rysten. Stillet over for en stimulus fortolker hjernen de fornemmelser, der producerer disse ændringer og forårsager en bestemt følelse. Denne teori kan opsummeres som følger: 

Stimulus → Fysisk forandring → Feedback → Følelser

Cannon-Bard teorien

I 1927 tilbageviste den amerikanske psykolog Walter Bradford Cannon og hans discipel, Phillip Bard, James-Lange-teorien og foreslog i stedet, at den kognitive faktor spiller en vigtigere rolle i følelsernes oprindelse end den fysiologiske reaktion. Ifølge dette perspektiv opstår følelser, når individet reagerer på en stimulus og fortolker den gennem sin egen perception. 

Afhængig af den måde, hvorpå individet opfatter stimulus, vil visse fysiologiske ændringer samtidig forekomme, hvilket resulterer i en bestemt følelse. Disse to processer er uafhængige, foregår samtidigt og er forbundet med hinanden. Cannon-Bard-teorien er normalt repræsenteret således:

Stimulus → Perception → Fysisk forandring og følelser

Om Stanley Schachter og Jerome E. Singer

I midten af ​​det 20. århundrede revolutionerede de amerikanske psykologer Stanley Schachter og Jerome Singer deres tids psykologibegreber. Hans forslag fokuserede på forholdet mellem den fysiologiske reaktion og følelser, hvilket understøttede nogle af hypoteserne i James-Lange-teorien; Han satte spørgsmålstegn ved den sekundære rolle af fysiologiske ændringer i Cannon-Bard-teorien, men bekræftede den kognitive rolle i følelsernes oprindelse. 

Stanley Schachter (1922-1997) var en socialpsykolog, der ydede adskillige bidrag om oprindelse og udvikling af følelser og andre emner af interesse inden for psykologien, såsom gruppedynamik; forholdet mellem fødselsorden og intellektuel kapacitet; fedme og spisevaner; og rygning blandt andet. 

Jerome E. Singer (1934-2010) var en socialpsykolog, elev af Schachter, som dedikerede sig til studiet af medicinsk psykologi fra socialpsykologiens, psykopatologiens og psykobiologiens perspektiv. Derudover blev Singer kendt for sin forskning i forskellige typer stress og dens virkninger.

Selvom Schachter og Singer var produktive forfattere og store referenter af moderne psykologi i forskellige spørgsmål, er begge anerkendt, især for deres teori om de to følelsersfaktorer, som er blevet navngivet til deres ære.

Schachter-Singer to-faktor teorien 

I 1962 udgav Schachter og Singer artiklen Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional State in the Psychological Review , hvor de inkluderede resultaterne af deres forskning om følelser.

Indtil da var der en vis konsensus om det kognitive aspekts ledende rolle i følelsernes oprindelse, og individets fysiologiske respons blev tillagt mindre betydning. Der var dog stadig nogle spørgsmål, som ikke var helt klare, såsom hvorfor forskellige følelser gav anledning til lignende fysiologiske reaktioner.

Hvad siger Schachter-Singer to-faktor teorien?

For at forklare denne og andre gåder i processen med følelsesmæssig erfaring, foreslog Schachter og Singer, at følelser opstår fra den fortolkning, som en person foretager af de fysiologiske ændringer, der sker i deres organisme, og fra den kognitive analyse, som de udfører af situationen eller situationen. det miljø, det findes i. 

Denne subjektive kognitive evaluering, som hver person udfører selv ubevidst, ville resultere i to karakteristika ved følelsen: 

 • Intensiteten af ​​følelsen , som ville være det kvantitative aspekt af følelsen og dækker en skala fra mindre til mere intensitet.
 • Den type følelser , som handler om det kvalitative aspekt af følelsen og ville være de forskellige følelser: tristhed, glæde, afsky, overraskelse, vrede og overraskelse, blandt andre.

Det vil sige, at der før en stimulus sker en fysiologisk aktivering i organismen, som de kaldte “fysiologisk ophidselse”, og der sker “kognitiv tilskrivning”, også kaldet “kognitiv etiket”, som er den forklaring, personen giver til de fysiologiske ændringer, du føle sig afhængig af situationen, menneskerne omkring dig eller miljøet. Ved at placere en etiket eller give en forklaring opstår følelsen. 

For eksempel, hvis personen går og finder en slange, ifølge Schachter-Singer-teorien, ville denne stimulus forårsage aktivering af det sympatiske nervesystem, der ville producere den fysiologiske reaktion eller ophidselse. Personen ville derefter kognitivt betegne det som “frygt”, baseret på deres viden eller erfaring (det kan være, at det er en giftig slange, eller personen har en fobi for disse krybdyr). Denne kognitive evaluering ville resultere i følelsen af ​​frygt.

Under hensyntagen til ovenstående er Schachter-Singer to-faktor teorien repræsenteret som følger:

Stimulus → Aktiveringsfaktor (fysiologisk ophidselse) → Kognitiv faktor (kognitiv tilskrivning/etiket) → Følelser

Schachter og Singer-undersøgelsen

For at understøtte deres teori gennemførte Schachter og Singer en undersøgelse af 184 unge mænd. De fik at vide, at det var en undersøgelse af virkningen af ​​et nyt lægemiddel på synet, kaldet “Suproxin”. Men i virkeligheden fik nogle indsprøjtet adrenalin og andre placebo.

Adrenalin, også kaldet epinephrin, er et hormon og neurotransmitter, som menneskekroppen producerer i binyrerne og frigiver det, når det er i en situation med stress, alarm, frygt, spænding eller fare. I betragtning af, at følelser er resultatet af fysiologisk ophidselsesfaktor og kognitiv tilskrivning, antog forskerne, at ved at inducere en ændring i deres organisme (fysiologisk faktor) gennem injektion af adrenalin, ville individer lede efter en forklaring i miljøet (kognitiv faktor). og dette ville forårsage en særlig følelsesmæssig reaktion.

For at udføre dette eksperiment opdelte de tilfældigt de unge i fire grupper:

 • En første gruppe, der blev injiceret med adrenalin og informeret om de mulige virkninger: øget puls og blodtryk, rysten i hænderne, rødmen eller rødme.
 • En anden gruppe, der blev injiceret med adrenalin, men ikke informeret om virkningerne.
 • En tredje gruppe fik også adrenalinsprøjten og fik at vide om falske bivirkninger: følelsesløse fødder, kløende krop eller en mild hovedpine.
 • En fjerde kontrolgruppe, der blev injiceret med placebo og ikke fortalte om de potentielle virkninger.

Til gengæld udsatte de disse grupper for to forskellige miljøer: et, der fremkaldte eufori, og det andet, vrede. For at gøre dette havde hver gruppe en infiltrator, som var en del af gruppen af ​​forskere. Disse mennesker opførte sig, som om de også var undersøgelsesdeltagere, men gennem hele eksperimentet havde de holdninger, der havde en tendens til at forårsage eufori, i det første tilfælde; og vrede i det andet. 

Schachter og Singer eksperimenter hypotese

I overensstemmelse med det, der blev anført i deres teori, søgte forskerne at bevise, at:

 • Hvis en person ikke har en forklaring på de fysiologiske ændringer, han føler, vil han mærke denne tilstand i henhold til den information, han får fra miljøet.
 • Hvis personen har en forklaring på sådanne fysiologiske ændringer, er det usandsynligt, at vedkommende mærker denne tilstand baseret på information fra omgivelserne.
 • Hvis personen udsættes for en situation, der førhen fik dem til at mærke en bestemt følelse, vil de have en større følelsesmæssig respons, hvis de har en fysiologisk aktivering. 

Resultater af Schachter og Singer-undersøgelsen

Forskerne observerede undersøgelsesgruppen gennem et envejsspejl og klassificerede deltagerne efter deres følelsesmæssige tilstand, og til sidst målte de deres puls. Efter undersøgelsen skulle hver deltager udfylde et spørgeskema om oplevelsen.

Forskerne klassificerede grupperne baseret på intensiteten af ​​de følelser, de følte:

 • På en skala fra højeste til laveste niveau af eufori: den adrenalin-injicerede gruppe, der modtog misinformation, havde det højeste niveau af eufori; så fulgte den uoplyste gruppe efter; senere viste den, der fik placebo, og endelig den informerede gruppe, det laveste niveau.
 • Med hensyn til induktion af vrede blev lignende resultater opnået: den uinformerede gruppe registrerede et højere niveau af vrede og den informerede gruppe, det laveste niveau.

Resultaterne af denne undersøgelse bekræftede nogle af forskernes hypoteser. Gruppen, der var blevet informeret om de mulige virkninger af injektionen, forklarede de fysiologiske ændringer som en effekt af injektionen og var hverken euforiske eller vred. 

De grupper, der ikke var blevet informeret om dets virkninger, noterede sig den fysiologiske reaktion, ledte efter en forklaring og konkluderede, at det måtte skyldes en følelse, som var eufori eller vrede, afhængigt af det miljø, de var blevet udsat for.

Derfor konkluderede forskerne, at deltagere, der havde en forklaring på deres fysiologiske respons, var mere tilbøjelige til at blive påvirket af miljøet, i dette tilfælde af infiltratorens adfærd.

Udvidelse af Schachter-Singer teorien

Nogle år senere, mere præcist i 1971, udgav Schachter et nyt værk om bearbejdning af følelser, med titlen Emotion, obesity and crime , og etablerede tre principper om menneskelig følelsesmæssig adfærd:

 • Når individet oplever en tilstand af fysiologisk ophidselse og ikke har en forklaring på en sådan fysisk reaktion, vil de udføre en kognitiv evaluering baseret på den situation, der har genereret disse fysiske ændringer, mærke denne tilstand og føle en bestemt følelse. 
 • Hvis individet har en forklaring på sin fysiologiske reaktion, vil han ikke foretage nogen kognitiv vurdering af situationen, og vil derfor ikke mærke følelsen.
 • I ligeværdige kognitive situationer vil individet kun mærke sine følelser, hvis han oplever fysiologisk ophidselse.

Schachter-Singer-teorien i dag

Selvom det betød en revolution i sin tids psykologi, hovedsageligt med hensyn til følelsernes oprindelse, modtog denne teori megen kritik for uregelmæssighederne i den undersøgelse, den var baseret på. Der blev spurgt om:

 • De uvidenskabelige metoder, der blev brugt, og som hindrer den objektive analyse af de opnåede data.
 • Den manglende etik i forsøget, da deltagerne ikke vidste, hvad de udsatte sig for, og heller ikke gav deres samtykke til at blive injiceret med adrenalin.
 • Det faktum, at alle deltagerne var mænd.
 • Den begrænsede rækkevidde af teorien, som kun fokuserede på det autonome nervesystem og forsømte studiet af følelser i centralnervesystemet, som spiller en vigtig rolle i kognitiv og følelsesmæssig bearbejdning.
 • Manglende evne til at replikere undersøgelsesbetingelser: Andre forskere, såsom Gary Marshall og Philip Zimbardo, forsøgte at replikere det euforiske miljø i Schachter og Singer-undersøgelsen ved at administrere adrenalin eller placebo til deltagerne, hvor hver gruppe havde et euforisk og et neutralt infiltrat. Resultatet af forsøget var, at det euforiske infiltrat ikke frembragte mere eufori end det neutrale. Derfor konkluderede forskerne, at personer, der fik adrenalin, ikke var mere tilbøjelige til miljø end dem, der fik placebo, hvilket modbeviste en del af Schachter-Singer-teorien.

Selvom den i øjeblikket ikke har fuld opbakning i den videnskabelige verden og er omgivet af stor kontrovers, var to-faktor-teorien udgangspunktet for anden forskning i følelser. Nogle senere undersøgelser bekræftede endda nogle af Schachter-Singer-hypoteserne.

Relateret forskning

I 1974 satte psykologerne Donald G. Dutton og Arthur P. Aron to-faktor-teorien på prøve i et eksperiment, der resulterede i, hvad der er kendt som “fejltilskrivning af fysiologisk ophidselse.” Deltagerne i undersøgelsen skulle krydse to forskellige typer broer: ophæng, ustabil, meget høj og smal. Den anden bro var sikrere og mere stabil. For enden af ​​broen ventede en attraktiv efterforsker på dem. Undersøgelsen viste, at de deltagere, der krydsede den farligste bro, fejlagtigt tilskrev deres fysiologiske aktivering af frygt eller angst til højere niveauer af seksuel lyst over for forskeren.

Schachter-Singer to-faktor teorien hævder, at nedsatte niveauer af fysiologisk ophidselse automatisk forårsager reduceret følelsesmæssig intensitet. Men i 1983 konkluderede forskning fra psykolog Rainer Reisenzein, at selvom den fysiologiske reaktion kan øge intensiteten af ​​følelser, så provokerer den ikke nødvendigvis den.

Kilder

 • Schachter, S.; Singer, J. Kognitive, sociale og fysiologiske determinanter for følelsesmæssig tilstand . (1962). USA. Psykologi gennemgang. 69:379-399. Tilgængelig her .
 • Schachter, S. Følelser, fedme og kriminalitet. (1971). New York. Akademisk presse.
 • Marshall, GD, & Zimbardo, PG Affektive konsekvenser af utilstrækkeligt forklaret fysiologisk ophidselse. (1979). Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 970–988. Tilgængelig her .
 • Reisenzein, R. Schachter-teorien om følelser: To årtier senere.  (1983). Psychological Bulletin, 94, 239-264.
 • Dutton, DG, & Aron, AP Nogle beviser for øget seksuel tiltrækning under forhold med høj angst. (1974). Journal of Personality and Social Psychology, 30(4), 510–517.
 • Ruiz Mitjana, L. Schachter og Singers teori om følelser . Psykologi og sind. Tilgængelig her .
 • (2020, 6. juni). To-faktor teori om følelser. Online psykologer. Tilgængelig her .
 • Ramón Alonso, J. Hvorfor er du vred? jralonso.es. Tilgængelig her .
-Reklame-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados