Как се казва сбогом на мандарин китайски?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.

Сред основните фрази, които научаваме на нов език, имаме различните начини за поздрав и сбогуване. Сбогуването е една от конструкциите, които първо ще включим в речника си на чужд език. Както във всички езици, в зависимост от контекста и познаването на събеседника, начинът на сбогуване може да варира в мандарин китайски .

Начини за сбогуване

  • 再见 – Zài jiàn  = е един от най-разпространените начини за сбогуване и се приема в повечето социални контексти.
  • 拜拜 – bài bài = взето от английски, този начин за сбогуване би бил подходящ само за неформални контексти сред приятели.
  • (有空) 再 会 – (yǒu kòng) zàihuì = в този случай фразата може да се преведе като „докато се срещнем отново“. Не е точно сбогом, но върши работата перфектно.
  • 再 联系 – zài liánxì = това сбогуване може да се преведе като „нека се срещнем отново“. На сбогуване бихме изразили желание за повторна среща.

Произношение

В китайския мандарин има четири тона, които носят гласните a , o , e , i , u , ü . Това означава, че според произношението две срички от един и същи правопис имат напълно различни значения. Произношението има граматична функция и влияе върху значението на всяка дума в зависимост от тона, използван от говорещия.

В случая на再见 Zài jiàn  можем да видим, че двете гласни a на фразата имат диакритичен знак, който съответства на четвъртия тон ( à) , който преминава от най-високия си интензитет към най-ниския.

Препратки

PUCP. (2014) Nihao PUCP: научете 4-те тона на мандарин китайски. Достъпно на: https://youtu.be/6ade_RZTO8o

Сегура, А. Син, В. (2014) Научете китайски сега!. Налично на: https://books.google.co.ve/books?id=hpLGDwAAQBAJ&dq

mm
Isabel Matos (M.A.)
(Master en en Inglés como lengua extranjera.) - COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados